Doprava nad 1 000,- EUR ZADARMO

Exterio.sk

|
0
Všetky kategórie
Skladom
Sedacie súpravy
Rohové stolové súpravy
Stolové súpravy
Stoličky a kreslá
Stoly
Stolové podnože
Lehátka a ležadlá
Hojdacie siete
Slnečníky
Grily
Záhradné boxy Biohort
Ochrana a čistenie
Doplnky
Akcie
Referencie
Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

2. Povinnosti predávajúceho

3. Povinnosti kupujúceho

4. Ceny tovaru

5. Dodacie podmienky

6. Termín dodania

7. Spôsob dodania

8. Platba

9. Zrušenie objednávky, neprevzatie tovaru

10. Odstúpenie od zmluvy

11. Reklamácia

 

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach, alebo na našej e-mailovej adrese exterio@exterio.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Že je starší ako 16 rokov. 

2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

4. Ceny tovaru

1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20 %DPH (daň z pridanej hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané dopravné.

 

2. Záloha za tovar pri objednávke špecifických tovarov

Predávajúci môže pri objednávke tovaru, ktorý:

stanoviť zálohu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť už pri objednaní tovaru. Záloha za tovar môže siahať až do výšky 70 % z ceny tovaru s DPH. Táto záloha je nevratná a stane sa zmluvnou pokutou v prípade, že Kupujúci odmietne prevziať a zaplatiť tovar osobne alebo ho odmietne prevziať a zaplatiť pri dodaní doručovacou službou. Záloha (zmluvná pokuta) v tomto prípade pokrýva vynaložené náklady, čas, úsilie a náklady Predávajúceho spôsobené prijatím daného špecifického tovaru na sklad a záloha tak nenávratne prepadne v prospech Predávajúceho po 30 dňoch od upozornenia Kupujúceho emailovou správou alebo telefonátom, že tovar je k dispozícii u Predávajúceho.

 

Zľavové kupóny nie je možné kombinovať, pri jednom nákupe sa dá použíť maximálne jeden kupón.

 

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že ku každej objednávke pristupujeme individuálne, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, vopred Vás upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu alebo telefonicky. Preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo)

 

6. Termín dodania

Predávajúci informuje Kupujúceho o približnej dobe dodania tovaru v momente realizácie objednávky Kupujúcim. Doba dodania tovaru je odlišná v závislosti od toho či objednaný tovar je na sklade u Predávajúceho alebo tovar nie je na sklade a Predávajúci musí ho objednať od svojho dodávateľa. V prípade objednávania tovaru u dodávateľa ako aj vzhľadom na špecifické vlastnosti objednaného tovaru vymienené Kupujúcim (farebné vyhotovenie, špecifické úpravy a iné individuálne zmeny tovaru), Kupujúci berie na vedomie, že doba dodania oznámená Predávajúcim je len informatívna, a bude táto presnejšie špecifikovaná na základe možností dodávateľa tovaru, resp. možnosti naskladnenia objednaného tovaru u Predávajúceho.

Predávajúci poskytne Kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby informáciu podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

7. Spôsob dodania, vlastný odber

Dodanie na Vami zvolenú adresu v SR prostredníctvom spoločnosti Toptrans účtujeme:

 

5 Eur pri objednávkach do 100 EUR (kvetináče, ochranné plachty, doplnky)

12 EUR pre Bratislavu a okolie (do 50 km od Bratislavy)

20 EUR do 200 km od Bratislavy

30 EUR nad 200 km od Bratislavy, vrátane celej Českej republiky

Pri objednávke nad 1000 EUR je doprava ZDARMA.

 

Osobný odber

Osobný odber je možný v sklade spoločnosti LTG, s.r.o. v čase otváracích hodín, počas ktorých je tovar možné vidieť a vyskúšať.

Osobný odber je možný až po uhradení tovaru prevodom alebo platbou v showroome v OC Styla (2. poschodie) na ulici Studená 4B, 821 04 Bratislava.

 

Otváracie hodiny skladu pre osobný odber

Pondelok - Piatok: 10:00 - 17:30 hod.

 

Adresa skladu / odberného miesta

Areál Istrochem

Vajnorská 127C

831 04 Bratislava

 

8. Platba

Platba za tovar je možná prostredníctvom:

8a. v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v predajni

8b. prevodom na bankový účet spoločnosti LTG s.r.o. na základe vydanej faktúry

8c. platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012

9. Zrušenie objednávky, neprevzatie tovaru

a) Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od objednania.

b) Ak kupujúci neprevezme tovar, bude znášať adekvátne prepravné náklady za dodanie tovaru aj náklady na vrátenie tovaru.

 

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na exterio@exterio.sk Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

10. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

11. Reklamácia

Po prevzatí tovaru si na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade Vám pošleme zásielku novú.

 

Pri osobnom preberaní tovaru je zákazníkovi umožnené preberaný tovar rozbaliť a dôkladne prezrieť. Následná reklamácia sa po prebraní takto skontrolovaného tovaru nevzťahuje na odchýlky neznemožňujúce riadne užívanie tovaru.

 

Záručná doba

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

 

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

 

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb

b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca

c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

 

Reklamácia sa vzťahuje na:

 

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 

Nárok na uplatnenie reklamácie u predajcu zaniká:

 

Za neopodstatnenú reklamáciu sa považuje, ak kupujúci reklamuje osobne prevzatý nepoškodený tovar a budúcu reklamáciu písomne neavízoval najneskôr 7 dní od osobného prevzatia tovaru. Každému kupujúcemu je pri osobnom prevzatí tovaru umožnené tovar si dôkladne skontrolovať a prípadne odstúpiť od zmluvy.

 

Postup pri reklamácii

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

 

Neopodstatnený výjazd k reklamácii

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Prajeme Vám príjemný nákup

EXTERIO KATALÓG

stiahnuť
Partneri

Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu exterio.sk

belini

 

 

 
Kontakt
Obchodné centrum STYLA
Studená 4B
821 04 Bratislava
 
Otváracie hodiny 
Od 14.3. do odvolania
ZATVORENÉ (viac info.)
   
tel.: +421 948 199 838
e-mail: info@exterio.sk
 
 
www.exterio.sk
www.exterio.cz
www.exterio.hu
www.exterio24.at